News and updates

0

Energieopslagproject Hydrova is genomineerd voor de RAAK-award 2020

Energieopslagproject HYDROVA is genomineerd voor RAAK Award 2020. De award wordt uitgereikt voor het beste praktijkgerichte onderzoek. HyMove is trots op de nominatie van dit project en de bijdrage aan het onderzoek hoe opgeslagen energie in waterstof weer omgezet kan worden in bruikbare energie. Zie hierna een uitgebreid verslag vanuit het HAN Lectoraat Duurzame Energie.

Twee projecten van het HAN Lectoraat Duurzame Energie maken kans op de RAAK-award 2020. Het project HYDROVA helpt mkb-bedrijven om opgeslagen energie in waterstof weer in bruikbare energie om te zetten en verbindt de regionale ‘waterstofdeeltjes’ in het HAN H2Lab.

Tekst: Walter Baardemans, HAN

“Ik ben blij verrast”, zegt HYDROVA-projectleider Wybe Kerkhof. Ook lector Mascha Smit is trots op de nominatie dit jaar van twee projecten vanuit het HAN-lectoraat Duurzame Energie voor een RAAK-award. Smit: “Volgens mij is het redelijk uniek. Het laat zien dat ons onderzoek en onderwijs aansluit bij wat subsidiegevers van ons verwachten. We zijn op de goede weg.”

Samenwerking met mkb
HYDROVA is een van de genomineerde projecten voor de RAAK-award 2020, een prijs voor innovatief praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. In het project van de HAN-lectoraten Duurzame Energie en Automotive Research werkten onderzoekers en studenten met 17 mkb-bedrijven aan de ‘validatie van waterstof-brandstofcelsystemen binnen de duurzame energievoorziening’. Voor de niet-techneuten onder ons: dat is belangrijk voor een toekomst met schone energie.

Waterstofopslag
Simpel gezegd werkt het zo: uit (groene) stroom en water kun je makkelijk waterstof (H2) maken. Dat is een gas waarin je eenvoudig energie kunt opslaan en bewaren. Als je de energie nodig hebt, voeg je het gas in een brandstofcelsysteem weer samen met zuurstof; er komt dan heel veel energie vrij in de vorm van warmte en elektriciteit. Daar kun je huizen en installaties in fabrieken mee verwarmen, auto’s op laten rijden of je kunt het als stroom gebruiken. De kunst is ‘alleen’ om alles goed af te stellen en toepassingen haalbaar en economisch rendabel te maken.

Haalbaarheidsstudies
Daar gingen de HAN, regionale mkb-bedrijven, Kiemt, gemeente Arnhem, TU Delft en de Nederlandse Waterstof en Brandstofcel Associatie in HYDROVA samen mee aan de slag, vertelt projectleider Wybe Kerkhof: “Onderzoekers en studenten van de HAN hielpen bedrijven met projecten door het ontwikkelen en testen van systemen en uitvoeren van haalbaarheidsstudies. Is het economisch rendabel om energie uit zonnepanelen tijdelijk in waterstof op te slaan voor het later verwarmen van huisjes op een vakantiepark? Kunnen we elektrische accu’s van heftrucks vervangen door energie uit waterstof zodat de heftrucks niet meer acht uur aan een oplader hoeven? Gas ‘tankt’ veel sneller, maar het systeem moet wel betrouwbaar zijn”, schetst Kerkhof de dilemma’s.

Kennis delen
HYDROVA brengt de verschillende regionale partijen en bedrijven bijeen die met waterstof ‘bezig zijn’. Dat maakt het project sterk, vindt hij: “Bedrijven vonden het heel waardevol om binnen het project in alle openheid informatie te delen. Ze zaten niet in elkaars vaarwater, maar deelden ervaringen met gelijkgezinden; allemaal met de neus dezelfde kant op. Dat maakt het zo mooi.”

HAN H2Lab
De samenwerking werd heel concreet met de opening eind 2019 van het H2Lab op het Industrie Park Kleefse Waard (IPKW). Het H2Lab huisvest naast de HAN verschillende bedrijven die werken aan waterstoftechnologie en elektrochemische cellen. “In het waterstoflab werken studenten en bedrijven samen aan onderzoeksprojecten”, zegt lector Mascha Smit. “Als lectoraat begeleiden wij het onderzoek. Het H2Lab is de ideale plek om ons onderwijs en onderzoek in contact te brengen met de bedrijven; Het is echt een ontwikkel- en ontmoetingsplek voor waterstoftechnologie.”

Enowatts
HYDROVA stopte in februari dit jaar, net na de officiële opening van het H2Lab. Maar de regionale samenwerking tussen de HAN, het (regionale) bedrijfsleven, gemeente Arnhem, Provincie Gelderland en andere partners bij waterstoftechnologie eindigde niet: in het RAAK MKB-project Enowatts (ENergieOpslag in WATerstof: Toepassingen en Scenario’s) wordt het zelfs iets grootser aangepakt: een consortium van 27 partijen denkt mee over hoe overtollige energie van vier te bouwen windturbines aan de Pleijroute tijdelijk opgeslagen kan worden om later rendabel in te zetten op het Industrie Park Kleefse Waard.

Kickstart
Volgens Smit kende Enowatts door HYDROVA een kickstart: “HYDROVA was het eerste project waarin we in een breed regionaal bedrijvennetwerk zijn gaan samenwerken op waterstoftoepassingen. We hebben kennis en samenwerkingen opgezet waar we nu binnen Enowatts voordeel van hebben. HYDROVA is de aanzet geweest voor Enowatts.’

Schaalmodel
Voor alle duidelijkheid: het consortium gaat geen echt waterstofopslagsysteem bouwen. Smit: “Dat is een miljoeneninvestering. We gaan een schaalmodel ontwikkelen waarin we een werkend systeem kunnen simuleren, wensen van bedrijven kunnen toetsen en scenario’s kunnen doorrekenen. We kijken wat economisch haalbaar en rendabel is. De HAN is spil in het onderzoek: een spin het web in een netwerk voor het bedrijfsleven.”

Een oplossing
Wybe Kerkhof, inmiddels werkzaam als Hydrogen Technology Engineer bij Hencon, denkt dat met HYDROVA een zaadje is geplant voor de ontwikkeling van de waterstoftechnologie in deze regio. “Waterstof is niet dé oplossing; het is een oplossing. Het gaat deel uitmaken van een veel breder energiepallet dan we nu hebben. We staan nog maar aan het begin van de mogelijkheden.”

Comments

There are no comments yet.

© Copyright Hymove 2017. All rights reserved.