News and updates

0

Statencommissies bespreken OnePlanet en schoon busvervoer

10-1-2019

Bus op waterstof

De Gelderse Statencommissies bespreken diverse onderwerpen. Zo overleggen ze over schoon busvervoer, het inpassingsplan Ashorstersloot en OnePlanet.

OnePlanet

Gedeputeerde Staten laten weten dat het onderzoeksinstituut IMEC, actief op micro-elektronica en sensoren, overweegt zich in Gelderland te vestigen. Het instituut wil samen met Wageningen University & Research (WUR), Radboud Universiteit en Radboud UMC het innovatieprogramma OnePlanet opzetten en uitvoeren. Hiermee is een investering gemoeid van €65 miljoen.

Ledverlichting langs provinciale wegen

De commissie EEM overlegt ook over ledverlichting langs provinciale wegen. In de vergadering van 14 november 2018 vroegen Provinciale Staten (PS) aan Gedeputeerde Staten (GS) om de invoering van ledverlichting langs de provinciale wegen en in de provinciale gebouwen te versnellen. GS hebben aan dit verzoek gehoor gegeven en dit in een voorstel uitgewerkt. Het overgaan op ledverlichting gebeurt in de periode tot 2032.

Deelname nationale financieringsinstelling

De commissie Algemeen Bestuur en Financiën (ABF) bespreekt Invest NL, de nationale financieringsinstelling die het Rijk opricht. De provincie Gelderland werkt aan diverse ontwikkel- en financieringsprogramma’s, zoals AgriFood 2030 en Eerbeek-Loenen 2030. Voor de ontwikkeling en cofinanciering van zulke programma’s zoekt de provincie de samenwerking met Invest-NL.

Emissieloos busvervoer

De commissie Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur (BOC) gaf in maart 2018 aan dat de transitie naar emissieloos busvervoer wat hun betreft sneller en innovatiever mag. De Staten bevestigden dit in de motie over emissiereductie (motie 17M54). Gedeputeerde Staten hebben deze motie uitgewerkt. De commissie BOC bespreekt dit voorstel.

Oplossen fileproblemen A1/A30

De commissie BOC overlegt ook over het voorstel van Gedeputeerde Staten om €7,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de aanpak van de aansluiting A1/A30. Met deze Gelderse investering is het Rijk bereid om een MIRT-verkenning te starten naar een oplossing voor de dagelijkse fileproblemen in de aansluiting A1/A30.

Inpassingsplan Ashorstersloot

De commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen (RLW) bespreekt het inpassingsplan Ashorstersloot. Dit inpassingsplan maakt de aanleg van een nieuwe watergang mogelijk. Deze watergang vormt één van de PAS-herstelmaatregelen in Natura 2000-gebied De Bruuk. De PAS-herstelmaatregelen zijn noodzakelijk voor behoud en herstel van de bijzondere natuur binnen Natura 2000-gebieden.

Inspreken bij commissies

Iedereen kan gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij een van de Statencommissies. De uiterste aanmelddatum voor inspreken bij de eerstvolgende commissievergadering is 14 januari 2018 vóór 12.00 uur, via griffie@gelderland.nl.

Agenda, locatie en audio livestream

De Statencommissies vergaderen op 16 januari 2018 in het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem. De commissie EEM vergadert ook op 15 januari 2019. De agenda’s met aanvangstijden en locaties zijn beschikbaar via het Stateninformatiesysteem. De commissievergaderingen zijn live te beluisteren via Statenlive. De audio-opnamen blijven beschikbaar ook na de vergadering. Een commissie bijwonen vanaf de publieke tribune kan natuurlijk ook.

Comments

There are no comments yet.

© Copyright Hymove 2017. All rights reserved.