News and updates

0

Waterstof als energiebron voor baksteenfabriek dankzij LOHC

Steenfabriek Rodruza, energiebedrijf Essent, branchevereniging KNB Keramiek en waterstofspecialist HyMove maken gezamenlijk een grote stap naar grootschalige toepassing van waterstof als energiebron in de industrie en ontwikkelen hiertoe een compleet nieuwe Supply Chain.

De industrie moet overschakelen van aardgas naar duurzame energiebronnen. Een enorme uitdaging, zeker voor de steenfabrieken die heel veel energie gebruiken om bakstenen te produceren. In opdracht van provincie Gelderland en de branche vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) onderzocht HyMove, samen met steenfabriek Rodruza in Rossum en Essent, naar een alternatief. Dit alternatief is mogelijk met LOHC. De partijen starten op 6 oktober een operationeel proefproject met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst.

Nieuwe waterstoffabriek
Een gemiddelde steenfabriek verbruikt, als grootverbruiker, circa 6 miljoen m3 aardgas per jaar. Wat neerkomt op ongeveer 32.000 kilo waterstof per week. Dat geeft een enorme uitdaging voor leveringszekerheid, transport en opslag. Rodruza en Essent willen met het geplande proefproject de haalbaarheid en betrouwbaarheid van deze leverketen bewijzen.
Voor de productie van groene waterstof laat Essent een elektrolyser bouwen op een locatie nabij Ochten aan de Waal. Op termijn zullen ook andere, verder weg gelegen productielocaties voor waterstof, bijvoorbeeld Marokko en Zuid- Spanje, in de Supply Chain kunnen worden opgenomen.

Jan van der Meer: “De industrie is een cruciale factor in het omschakelen naar duurzame energie. Dat is lastig maar moet gebeuren en zo snel mogelijk. Daarom steunen wij dit initiatief van harte. Onze rol is mensen bij elkaar brengen die verandering tot stand brengen.”

Wat is LOHC
Bij het gebruik van LOHC als waterstofdrager, wordt waterstof gebonden aan een organische olie, getransporteerd en op de plaats van bestemming weer aan de olie onttrokken. Nadat de waterstof uit de LOHC is gehaald, gaat de olie terug naar de waterstofleverancier om daar weer opnieuw de keten te starten.

De voordelen van LOHC
Het opslaan van waterstof in LOHC heeft structureel betere mogelijkheden voor transport en opslag dan in gasvorm. Ook de veiligheid, kosten, gebruiksgemak en Technology Readiness Level (TRL-niveau) van de toe te passen technieken zijn van belang bij deze ontwikkelingen en markt toepassingen.

Operationeel proefproject
Kern van het proefproject is de toepassing van de hele keten op grotere schaal en de rol in de waardeketen zichtbaar te maken. Er worden bestaande technieken gebruikt en de logistiek wordt door bestaande transportmiddelen uitgevoerd. Zo wordt echt inzichtelijk wat nodig is om groene waterstof met voldoende leveringszekerheid en voor economisch haalbare kostprijs te leveren. Zodat de overschakeling op duurzame energie echt gerealiseerd kan worden. Voor een toekomstig vervolg op het demo project, waarbij grootschalig waterstof in deze drager wordt geïmporteerd, worden met mogelijke partners verkennende gesprekken gevoerd. Het project start eind 2022 en duurt 3 jaar.

Comments

There are no comments yet.

© Copyright Hymove 2017. All rights reserved.