Bouw en infra

Bouw en infra

Graafmachines, kranen en aggregaten

Lokale energievoorziening voor zero-emissie bouwplaatsen en opladen van bouwmaterieel

Game changer in “bouw en infra” geeft stikstofruimte. Europese klimaatdoelstellingen vragen verandering van elke sector. De overheid streeft ernaar de CO2-uitstoot in Nederland tegen 2030 met 60% verminderen ten opzichte van 1990. Op weg daarnaartoe krijgen bouwers nieuwe verplichtingen. Verduurzaming in de infra vraagt daarom om een andere mindset: een heroverweging van hoe de uitvoering van infraprojecten op een duurzamere manier kan plaatsvinden.

Stikstof, koolstofdioxide en geluid zijn allemaal vormen van uitstoot die de bouwsector wil minimaliseren. De bouwindustrie is verantwoordelijk voor 0,6% van de totale stikstofuitstoot in Nederland, voornamelijk tijdens het bouwproces, bijvoorbeeld door het gebruik van materieel.

Schone energiesystemen bieden een flexibele, emissievrije energiebron voor bouwprojecten. De tijd waarin alleen dieselgeneratoren bouwplaatsen van energie voorzagen, behoort tot het verleden. Er zijn nu mobiele energiesystemen beschikbaar op de markt die geen CO2 of NOₓ uitstoten.

“Game changer in bouw en infra geeft stikstofruimte”