Gebouwde omgeving

Gebouwde omgeving

Woonwijken en gebouwen

Waterstof in de gebouwde omgeving

Diverse Nederlandse gemeenten verkennen alternatieven voor aardgas als energiebron voor de verwarming van huizen en kantoren. Binnen deze discussie staat waterstof centraal als een veelbesproken kans, waarbij het verbranden van waterstof vaak als uitgangspunt wordt genomen. Echter, om maximaal rendement uit waterstof te halen, is het inzetten van brandstofcellen een effectievere benadering. Hierbij wordt waterstof omgezet in elektriciteit en warmte voor woningen, wat aanzienlijke vermindering van CO2-uitstoot mogelijk maakt.

Een groot voordeel van deze aanpak is het gebruik van de bestaande gasinfrastructuur voor het transport, met beperkte uitbreiding van het elektriciteitsnet. Hoewel Nederland ambitieuze plannen heeft om waterstof toe te passen in mobiliteit en de gebouwde omgeving, blijft de daadwerkelijke implementatie achter. De inzet van waterstof in woonwijken staat nog in de beginfase, en het is belangrijk te erkennen dat waterstof niet dé enige oplossing is, maar slechts één van de mogelijke oplossingen.

Diverse bedrijven zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van verschillende technologieën voor het gebruik van waterstof in gebouwen, waaronder waterstofketels, warmtekrachtkoppelingssystemen (WKK) op waterstof, residentiële energieopslagsystemen en waterstofpanelen. Er bestaat een groeiende behoefte aan diepgaander inzicht in de specifieke omstandigheden waarin deze oplossingen optimaal kunnen worden toegepast in de toekomst. Dit inzicht is essentieel om beleidsmakers te adviseren bij het ontwerpen van toekomstige energiesystemen voor de gebouwde omgeving.

Wij leveren voor de gebouwde omgeving op maat gemaakte installaties voor schone elektriciteit en warmte, waarmee gehele stadswijken in één slag worden gedecarboniseerd.

“Decarbonisatie van gehele stadswijken”