Land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw

Werktuigen voor loonbedrijven, tractoren en sproeiwagens

Waterstof, energiedrager en schone brandstof voor land- en tuinbouwsector

De land- en tuinbouwsector zal de komende jaren steeds meer gebruik maken van waterstof als brandstof. Naast het gebruik van waterstof bestaat de mogelijkheid dat de sector waterstof gaat produceren uit zon, wind en biogas. Hoewel veel boeren al energie opwekken met zonnepanelen of windturbines, kan het lokale elektriciteitsnetwerk soms tekortschieten. Ook is er een disbalans tussen de overdag opgewekte zonne-energie in de zomer en de behoefte aan energie vooral ’s winters, ’s avonds en ’s nachts. Door deze onbalans en beperkte capaciteit moeten boeren soms hun zonneparken of windturbines uitschakelen omdat het netwerk de toelevering niet aankan. Accu-opslag is niet altijd voldoende.

Waterstof heeft aanzienlijk potentieel als de ontbrekende schakel in de energietransitie. De ontwikkeling van waterstoftechnologie vormt echter een uitdaging met het kip-en-ei probleem. Fabrikanten van machines zijn bereid en in staat om waterstofvoertuigen te produceren, maar het is van cruciaal belang dat er voldoende waterstoftankstations op landelijk niveau beschikbaar zijn. Ondanks dat waterstof nog niet overal beschikbaar is, introduceren sommige fabrikanten al waterstofmachines die in de landbouwsector kunnen worden ingezet.

“Waterstof ontbrekende schakel in energietransitie”